Skip to main content

Rozwój sektora medycyny

Tym klientom proponujemy rozwiązania oparte na znajomości specyfiki tej branży i jej problemów.

Naszym celem jest dokładne poznanie biznesu naszych klientów, tak aby ukierunkować naszą pomoc na kluczowe problemy sektora.

Według naszych doświadczeń chodzi przedewszystkim o rozwiązanie następujących problemów i zagadnień:

  • wypracowanie efektywnych podatkowo modeli finansowania działalności
  • strukturyzacja działalności w zakresie specjalizacji