Skip to main content

Księgowość

U nas można  liczyć na profesjonalne wsparcie w kazdym etapie działalności. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta posługujemy sie najnowocześniejszymi technikami w tym zakresie.

Usługi księgowe

obszary naszej działalności w tym zakresie przy pomocy systemu DATEV:

 • Prowadzenie pełnej ksiegowości za wymogami niemieckiego prawa handlowego i podatkowego
 • elektroniczne przesyłanie danych do Urzędu Finansowego
 • Kontrola jakości sporządzonej księgowości
 • Prowadzenie książek przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rachunkowości w firmie klienta
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Ewidencja VAT
 • Analizy ekonomiczne
 • Deklaracje podatkowe
 • Elektroniczny przekaz deklaracji
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Rachnek kosztow
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Przygotowywanie i realizacja obrotu płatniczego
 • Elektroniczne poowadzenie ksiąg handlowych www.fibu-im-nu.de
 • Doradztwo w zakresie prowadzeina rachunkowości

Świadczenie wszystkich tych usług w językach polskim niemieckim, i angielskim. Indywidualne pordanictwo dla Państwa!

Rachunki roczne i bilansy

wraz z rozliczeniami podatkowymi.

W tym zakresie propunjemy następujące usługi:

 • Raporty z badania sprawozdań finansowych – optymalizacja podatkowa
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień bilansowych i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem
 • Bilansy i rachunki zysków i strat (ze sprawozdaniem)…
 • Wraz z wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
 • Ewidencja dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • Sprawozdania statystyczne i podatkowe
 • Obsługa biegłego rewidenta
 • Roczne rozliczenia podatkowe
 • Bilansy specjalne i uzupełniające
 • Prowadzeine nadzoru podczas obowiązkowych kontroli.

Obsługa kadr i płac

W tym zakresie mogą państwo liczy na naszą pomoc przy wykonywaniu nastepujacych prac:

 • Rejestracje nowych pracowników
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń z wydzielonego rachunku bankowego,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych (przez internet)
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Karty wynagrodzeń
 • Listy płac (skrócone i szczegółowe)
 • Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, Kasa Chorych (przez internet)
 • Informacje o wysokości rocznych dochodów
 • Płace dla firm budowlanych z załatwianiam wszystkich dodatkowych zobowiązań
 • Zgłoszenia deklaracje, rozliczenia, raporty miesięczne
 • Elektroniczne przekazy innego rodzaju…

oraz wiele innych usług (prosimy o kontakt w celu zapoznania się z pełną ofertą)!