Skip to main content

Podatki

Aby zapewnić wyczerpujące i praktyczne porady, które można z powodzeniem wprowadzić w życie, konieczna jest nie tylko biegłość w kwestiach podatkowych, ale też znajomość specyfiki naszych Klientów.

Doradztwo podatkowe

Propnujemy bieżące doradztwo w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • Opodatkowania PIT
 • Rozliczania składek ZUS
 • Opracowywanie optymalnych podatkowo struktur wynagradzania pracowników i członków organów zarządzających osób prawnych
 • Doradztwo w zakresie rozliczenia kosztów pracowniczych, w tym kosztów świadczeń dodatkowych
 • Swiadczenie ciągłej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie regularnego prowadzenia, rozliczeń podatkowych (oraz rozliczeń ZUS) pracowników
 • Optymalizacja podatkowa dla członków zarządów i kadry menedżerskiej
 • Struktur zatrudnienia pracowników kreatywnych (eksperci, programiści, analitycy, konstruktorzy, pracownicy instytutów badawczych itd.)

Nasza kancelaria posiadaja szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, administracji płacowej i kadrowej oraz kwestii związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia.

Doskonała znajomość praw międzynarodowych i regulacji unijnych oraz monitorowanie bieżących zmian w prawie podatkowym i w regulacjach dotyczących ubezpieczeń społecznych pozwalają nam udzielać wszechstronnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają w swojej działalności firmy agitujące w niemczech.

Deklaracje podatkowe

Nasza oferta w zakresie doradztwa podatkowego skierowana jest do wszystkich podmiotów świadomych potrzeby korzystania z fachowej opieki w ramach niemiecklich i europejskich przepisów podatkowych.

W tych ramach proponujemy doradztwo prawno-podatkowe, a w szczególności:

 • Stałe lub jednorazowe doradztwo w zakresie zobowiązań podatkowych dostosowane do potrzeb podmiotu gospodarczego;
 • Sporządzanie opinii, wyjaśnień lub wykładni norm i przepisów z zakresu prawa podatkowego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań oraz innych informacji wymaganych przez organy podatkowe;
 • Tworzenie, planowanie i dostosowywanie struktur organizacyjnych firm dla potrzeb minimalizacji kosztów i obciążeń podatkowych;
 • Analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja;
 • Rozwiązywanie powstających podczas funkcjonowania podmiotu gospodarczego problemów i sporów na styku firma - organ podatkowy.

Zastępstwa w postępowaniu podatkowym:

 • Uczestnictwo jako pełnomocnicy podatnika we wszystkich czynnościach kontroli podatkowej przeprowadzanej przez urzędy skarbowe lub inspektorów urzędu kontroli skarbowej.

Zakres naszych usług jest zawsze dostosowany do szczególnych wymagań naszych klientów!

Reprezentacja w postępowaniach kontrolno-podatkowych i sądowo-administracyjnych

Nasza kancelarja świadczy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i w postępowaniach sądowych.

W szczególności przedmiotowe usługi obejmują:

 • Ekspertyzy z zakresu prawa podatkowego
 • Reprezentacja przed organami administracji skarbowej i podatkowej w sprawach z zakresu prawa podatkowego podczas kontroli skarbowej w postepowaniach prowadzonych przez urzędy skarbowe w postępowaniach odwoławczych, NSA
 • Pełnomocnictwo w ogólnych sprawach finansowych
 • Przygotowywanie i składanie w imieniu podatnika wszelkiego rodzaju pism, poczynając od wyjaśnień do protokołu z kontroli, poprzez odwołania od decyzji podatkowych, a kończąc na skargach do sądów administracyjnych
 • Udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi, bezpośrednie kontakty z organami kontroli, organami odwoławczymi, itd.
 • Rewizje przed niemieckim Sądem Najwyższym

Prosimy korzystać z naszych doswiadczeń!