Skip to main content

Usługi księgowe

obszary naszej działalności w tym zakresie przy pomocy systemu DATEV:

 • Prowadzenie pełnej ksiegowości za wymogami niemieckiego prawa handlowego i podatkowego
 • elektroniczne przesyłanie danych do Urzędu Finansowego
 • Kontrola jakości sporządzonej księgowości
 • Prowadzenie książek przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rachunkowości w firmie klienta
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Ewidencja VAT
 • Analizy ekonomiczne
 • Deklaracje podatkowe
 • Elektroniczny przekaz deklaracji
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Przygotowywanie i realizacja obrotu płatniczego
 • Elektroniczne poowadzenie ksiąg handlowych www.fibu-im-nu.de
 • Doradztwo w zakresie prowadzeina rachunkowości

Świadczenie wszystkich tych usług w językach polskim niemieckim, i angielskim. Indywidualne pordanictwo dla Państwa!