Skip to main content

Deklaracje podatkowe

Nasza kancelaria posiada specjalistyczny zespół wyodrębniony w ramach działu doradztwa podatkowego którego zadaniem jest:

 • Udzielanie Klientom pomocy w toku kontroli skarbowej i podatkowej
 • W kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej
 • W postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego

Poza tym udielamy porad w następujących zakresach:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Bieżące doradztwo w ramach działalności operacyjnej i inwestycyjnej, podmiotów gospodarczych
 • Planowanie podatkowe
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych
 • Analiza i sporządzanie projektów umów pod kątem optymalizacji ich skutków prawno-podatkowych

Oczywiście sporządzamy wszystkie konieczne deklaracje podatkowe w ramach rocznych bilansów itd!

VAT i podatek akcyzowy

W tym kierunku proponujemy następujące obszary działalności:

 • Bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji działań i czynności wykonywanych przez podmioty gospodarcze w aspekcie możliwości odliczania podatku naliczonego VAT oraz uzyskiwania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • Doradztwo w zakresie umów zawieranych przez podatników dotyczących dostaw i świadczenia usług, co do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, w aspekcie dostosowywania zapisów umów do szczególnych zasad powstawania obowiązku podatkowego
 • Pomoc i doradztwo w zakresie wykonywania ustawowych obowiązków oraz spełniania formalnych wymogów postawionych przed podatnikami VAT
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji transakcji międzynarodowych, w szczególności transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Pomoc przy określaniu prawidłowej klasyfikacji towarów i usług
 • Doradztwo i pomoc w rejestracji podmiotów zagranicznych.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Nasza kancelaria świadczy szerokie usługi w zakresie zagadnień dotyczących podatkowych aspektów działalności o charakterze międzynarodowym.

Nasi pracownicy pomagają firmom i osobom prywatnym w znacznej redukcji obciążeń podatkowych, a tym samym w poprawieniu wyniku finansowego.

Poniżej przedstawiamy nasze usługi w tym zakresie:

 • Optymalizacja międzynarodowych struktur podatkowych
 • Pomoc w zakresie tworzenia struktur podatkowych
 • Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech

Poza tym oferujemy dalsze usługi przy:

 • Analizie międzynarodowych struktur podatkowych
 • Weryfikacji lub ustaleniu modelu rozliczeń między centralą a zakładem
 • Ustaleniu zasad finansowania działalności zakładu
 • Pomocy w zakresie dokumentowania rozliczeń pomiędzy centralą i zakładem
 • Unikanie tak zwanego podwójnego opodatkowania
 • Doradztwie i analizie w zakresie podatkowych skutków transakcji międzynarodowych